25 ARALIK DEVLET HASTANESİ

GAZİANTEP İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
25 ARALIK DEVLET HASTANESİ

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

13 Eylül Dünya Sepsis Gününde Sağlık Çalışanları Hastanemizde Buluştu

Güncelleme Tarihi: 15/09/2017

Hastanemiz Konferans Salonunda Hastane Yöneticimiz Opr.Dr.M.Emin TÜRK Tarafından Ev Sahipliği Yapılan Sepsis Farkındalık, Tanı Sepsis Acil Ve İleri Tedavi Eğitimi Anesteziyoloji Ve Reanimasyon Uzmanı Dr. Emine AL Tarafından Verildi. Eğitime İl Sağlık Müdürümüz Dr. Sadettin YAZI, Gaziantep Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreterimiz Uzm.Dr.Ömer AYKUT, Halk Sağlığı Müdürümüz Uzm. Dr. Mustafa TANRIVERDİ, Gaün Anesteziyoloji Ve Reanimasyon Ana Bilim Dalı Başkanı Prof.Dr.Süleyman GANİDAĞLI, Hastane Başhekimleri Ve Gaziantep Genelinde Tüm Kamu Ve Özel Hastanelerin Sağlık Çalışanlarının Katılımı İle Eğitim Programı Gerçekleşti.

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33NEDEN YENİ VE YAYGIN BİR SEPSİS EĞİTİMİ PLANLANMAKTADIR

 • Sepsis’e karşı savaşta sağlık personelinin ve halkın farkındalığı büyük önem taşımaktadır.
 • Sepsis tanımlaması ve tedavi prensipleri 2016 yılı Aralık ayında yeni bilimsel bulgular nedeni ile değiştirilmiştir.
 • Bununla ilgili olarak tüm sağlık personelinin acil olarak eğitim alması gerekmektedir.
 • Eğitimin neden önemli ve acil olduğu, ayrıca tüm sağlık personelini kapsamına alma zorunluğu taşıdığı aşağıdaki kısa bilgilerden kolayca anlaşılabilmektedir.
 • Tanı ve tedavinin geçikmeden yapılabilmesi ve böylelikle sepsis görülme sıklığı ile  sepsis nedeniyle  ölümlerin azaltılabilmesi için halkın farkındalığı büyük önem taşımaktadır. Bu nedenle basının konuyu gündeme alması ve gündemde tutması büyük önem taşımaktadır.
 • Mayıs 2017’de Cenevre’de gerçekleşen Dünya Sağlık Örgütü Genel Kurulunda (Dünya Sağlık Asamblesi) sepsis ile ilgili  oturum yapılarak aşağıdaki kararlar alınmıştır:

 • Sepsis önemli hastalıklar listesine alınmıştır.
 • 13 Eylül Dünya Sepsis Günü aktivitelerine tüm üye ülkelerde daha fazla ve sürekli destek olunmalıdır.
 • Sağlık çalışanları SEPSİS konusunda eğitilmelidir.
 • Halkın farkındalığı arttırılmalıdır
 • Sepsis’in önlenmesi, tanısı ve tedavisi üye ülkelerin sağlık sistemlerinin önemli bir parçası haline getirilmelidir.
 • Tüm ülkelerde enfeksiyonları önleme ve kontrol programları oluşturulmalıdır
 • Antibiyotik direnci artışı önlenmeli ve hatta azaltılmalıdır
 • Bu amaçla DSÖ global aksiyon planı ile uyumlu antibiyotik kullanımı sağlanmalıdır.
 • Sepsis vakalarının takip ve raporlanması iyileştirilmelidir
 • Bu amaçla ciddi bir bütçe oluşturulmuştur.
 • Dünya Sağlık Örgütü Başkanı
  • 2018 sonuna kadar sepsis ve onun global sonuçları hakkında bir rapor hazırlayacaktır
  • Üye ülkeleri yeterince desteklemelidir
  • Diğer Birleşmiş Milletler organizasyonları ile iş birliği yapılmalıdır
  • Alınan kararların uygulanması ile ilgili olarak 2020 yılındaki Dünya Sağlık Asamblesine sunulmak üzere bir rapor hazırlayacaktır.

Tüm bu gelişmelerin ışığında Türk Yoğun Bakım Derneği,   T. C. Sağlık Bakanlığının destek ve katılımı ile ülkemizdeki tüm sağlık personeline yönelik bir eğitim kampanyası planlamıştır.

Bu kampanyada Sepsis Farkındalığı, tanısı, acil tedavisi ve ileri tedavisi ile ilgili güncel bilgileri içeren eğitim verilecektir.

Eğitim kampanyasının lansmanı 12 Eylül 2017’de yapılacak ve 13 Eylül 2017 Dünya Sepsis Günü’nde aynı anda ülkemizin değişik şehirlerindeki 100’den fazla hastanesinde başlatılacaktır.

Hedef tüm sağlık personeline ulaşmak olduğundan bu eğitimlerin tekrarlanarak tüm sağlık kuruluşlarında gerçekleştirilmesi hedeflenmiştir.

Eğitim çalışmalarında basının ve bu yolla halkın haberdar olması yolu ile ulusal farkındalığın arttırılması temel hedeflerden birisidir.

SEPSİS NEDİR? CATION

“Sepsis, vücuttaki herhangi bir enfeksiyona karşı vücudun aşırı derecede ve hayatı tehdit eden reaksiyonundan kaynaklanan, doku hasarına, organ yetmezliğine ve ölümüne yol açabilecek komplikasyondur.

SEPSİS’İN NEDENİ NEDİR?

 • Enfeksiyonlar sepsise neden olur.
 • Sepsise en sık neden olan enfeksiyonlar

 • Akciğer (Zatürre)
 • İdrar yolu
 • Karın
 • Cilt
 • Barsak

BAZI İNSANLARDA SEPSİS GELİŞME OLASILIĞI DAHA MI YÜKSEKTİR?

 • Sepsis kişiler arasında ayrım yapmaz. Genç, yaşlı, zengin, fakir, ırk ve cinsiyete bakmaksızın ölümcül klinik tabloyu oluşturur.
 • Bağışıklık sistemi zayıflamış, 65 yaşında veya daha yaşlı, 1 yaşından daha küçük kişilerin riski daha yüksektir.
 • Kronik hastalıkları olanların  riski daha yüksektir:

  • Şeker hastalığı
  • AIDS
  • Kanser
  • Böbrek veya karaciğer hastalığı
  • Ciddi yanık
  • Fiziksel travma
 • Kronik hastalığı olanların enfeksiyon risklerini azaltmak için neler yapmaları gerektiğini dotorlarından öğrenmeleri gereklidir. Örneğin şeker hastalığı olanlarda kan şekerinin kontrol edilmesi.

DÜNYADA KAÇ KİŞİDE SEPSİS GELİŞMEKTE?

 • Dünyada her yıl 31.500.000 kişide Sepsis geliştiği tahmin edilmektedir.
 • Sepsis gelişen hastaların ölüm olasılığı hastanın genel sağlık durumu ve yaşı, tanı koyulma zamanı, tedavinin başlama zamanı, tedavinin yeterliliği, tedavinin yapıldığı sağlık kuruluşunun yeterliliği, hastalığın şiddeti gibi nedenlere bağlı olarak %20-80 arasında değişir.
 • Ülkemizde sepsis gelişen hastaların hastane ölüm oranları hastalığın şiddetine bağlı olmakla birlikte ortalama %60 civarındadır.
 • Her yıl Sepsis gelişen hastaların 5.5-8 milyonunun hayatını kaybettiği düşünülmektedir.
 • A.B.D.’de her yıl 1.670.000  kişide Sepsis gelişmekte ve bu hastaların 258.000’i hayatını kaybetmektedir.
 • İngiltere’de her yıl 150.000-260.000 kadar sepsis vakası görülmektedir.
 • Sepsis akciğer kanseri-prostat kanseri-meme kanseri-AIDS toplamından daha fazla kişide görülmektedir.

  HASTANELERDE GERÇEKLEŞEN ÖLÜMLERİN NE KADARI SEPSİSTENDİR?

 • Hastanelerde gerçekleşen her 2-3 ölümden birisinin Sepsis ile ilişkili olduğu gösterilmiştir.

  SEPSİS’İN BELİRTİ VE BULGULARI

 • Sepsis’in tek bir belirti veya bulgusu yoktur.
 • Birçok belirti ve bulgunun farklı kombinasyonlarla bir araya gelmesi ile belirti verir.
 • Sepsis, bir enfeksiyon hastalığı sonucunda ortaya çıktığından öncelikle enfeksiyona bağlı belirtiler (öksürük, balgam çıkartma, ishal, kusma, boğaz ağrısı vb.)
 • Buna ek olarak:

 • Titreme, ateş veya vücut ısısı düşüşü
 • Rahatsızlık hissi veya ağrı
 • Nemli veya terli cilt
 • Nefes alıp vermede sıkıntı
 • Kalp hızı artışı
 • İdrar çıkışının olmaması

 • SEPSİS HASTANE MİKROBU TARAFINDAN MI OLUŞTURULUR?

 • Sepsis hastane mikropları ile oluşabildiği gibi hastane dışındaki mikroplarla da oluşabilir.

  SEPSİS TANISI NASIL KONULUR?

 • Doktorlar birçok muayene bulgusu ve laboratuvar sonucunu tanı koymak için kullanır

 • Ateş
 • Kan basıncı (Tansiyon)’da düşme
 • Kalp hızı (nabız artışı)
 • Solunum hızı artışı
 • Enfeksiyon ve organlarda hasar olduğunu (fonksiyonlarının bozulduğunu) gösteren laboratuvar sonuçları

SEPSİS NASIL TEDAVİ EDİLİR?

 • Sepsis hastanelerdeki yoğun bakım ünitelerinde tedavi edilir
 • Enfeksiyonlar tedavi edilir, hayati organ fonksiyonlarının devamlılığı sağlanır, kan basıncı düşüşüne engel olunur.
 • Bu amaçla antibiyotikler ve çeşitli serumlar kullanılır.
 • Normal kan basıncını ve kan oksijen düzeyini devam ettirmek için hastalara serumlara ek olarak serum içinde değişik ilaçlar verilir, oksijen uygulanır ve suni solunum cihazlarına bağlanılarak solunumları desteklenir.
 • Böbrek problemi gelişen hastalarda ilgili ilaç tedavileri ve farklı diyaliz uygulamaları yapılır.
 • Tüm bunlara ek olarak çok farklı başka tedavi yöntemlerinin bir arada kullanılması gerekli olabilir.

  SEPSİS ACİL BİR HASTALIK MIDIR?

 • Evet
 • Sepsis nedeni ile kan basıncı düşüşü geliştikten sonra antibiyotik tedavisine başlama süresindeki her 1 saatlik gecikme ölüm riskini %7.6 arttırır.
 • Sepsis’e ne kadar erken tanı konulur ve ne kadar erken tedavi başlanabilir ise kurtulma ve özellikle sekelsiz kurtulma şansı o kadar yüksektir.

  SEPSİS GELİŞİMİNİ ÖNLEMEK İÇİN NELER YAPILABİLİR?

 • Sepsise yol açabilecek grip, zatürre ve diğer enfeksiyonlar için gereken sıklıklarla ve gereken kişilerde aşılanma yapılması
 • Enfeksiyonların gelişmesine engel olmak için:

 • Sıyrık ve yaralar temizlenir
 • Hijyenik tedbirler sürdürülür. Örneğin sağlıklı ve temiz su temini, el yıkama vb

 • Sepsis acil tanı ve tedavi gerektiren bir durumdur. Bu nedenle sepsis belirtileri tespit edilir ise derhal hastaneye gidilmelidir.

  SEPSİSİN TABURCULUK SONRASI UZUN DÖNEMDEKİ ETKİLERİ? 

 • Birçok sepsisli hasta tamamen düzelir ve hayatı tehdit edici problemleri aşar.
 • Kalıcı organ hasarı (böbrek yetmezliği-hayat boyu diyaliz, solunum fonksiyonlarının kısmi kaybı, algılama bozuklukları, uzun süreli fizik tedavi gereksinimi doğurabilecek problemler vb) sepsis düzeldikten sonra da kalıcı olabilir.
 • El, kol, bacak kayıpları (kesilme gereksinimi) oluşabilir.

  SEPSİS HALK TARAFINDAN YETERİNCE BİLİNMEKTE MİDİR?

 • Maalesef sepsisin halk tarafından bilinirliği çok düşüktür.
 • Sepsis tabirini duymuş olanlar:

 • Almanya’da %49
 • ABD’de % 44
 • İngiltere %40
 • Kanada %29
 • İsveç %21
 • Brezilya’da %7 iken Ankara’da bu oran sadece %11’dir.

SEPSİS’İN TANI VE TEDAVİ MALİYETİ YÜKSEK MİDİR?

 • Sepsis’in tanı ve tedavisi için sadece hastane masraflarının yıllık tutarı:
 • ABD’de 27 milyar dolar
 • İngiltere’de 2 milyar pound
 • Almanya’da 5 milyar Euro’dan fazladır